Het belang van een blowerdoortest!

De aanwezigheid van spleten en kieren in een gebouw zorgt voor ongewenste en niet controleerbare warmteverliezen. Dat kan worden verbeterd door luchtdichter te bouwen en door vanaf het ontwerp en tijdens de uitvoering van het gebouw aandacht te schenken aan maatregelen om de luchtdichtheid te verbeteren.

Ja, ik wil ook
genieten van de
voordelen!

Contacteer ons vrijblijvend en wij bezorgen u gratis alle voordelen op een rij. Bovendien ontvangt u tien gratis bouwtips!

VoorbeeldwoningenBerekend E-peil = 84.
Gevolg : boete
Resultaat blowerdoortest = 6 m2/hm2
Na blowerdoortest E-peil = 78
Gevolg : geen boete

Berekend E-peil = 64.
Gevolg : geen premie
Resultaat blowerdoortest = 5 m2/hm2
Na blowerdoortest E-peil = 57
Gevolg : premie van 490 (netbeheerder)

Berekend E-peil = 46
Resultaat blowerdoortest = 3 m2/hm2
Na blowerdoortest E-peil = 37
Gevolg : premie van 1120

Daling tot 11 E-punten

Premieverhoging
tot 1200

Extra korting op de onroerende voorheffing gedurende 10 jaar